OPLEIDING


Een HAIO in onze praktijk


Een HAIO in onze praktijk

De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 6 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zelfstandig als huisarts mag werken dient men nadien nog 3 jaar beroepsopleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor HuisArts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist. De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van zijn stagemeester. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de stagemeester en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen.

Uiteraard is de HAIO gebonden aan het beroepsgeheim zoals elke arts.

De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD). Dr. Kato DE MALSCHE en Dr. Lotte FIVEZ zijn erkend als stagemeester.

Een HAIO blijft normaal één of twee jaar in onze praktijk.


Vanaf 01/09/2018 werkt de praktijk met een HAIO. Meer info kan u bekomen in de praktijk zelf.TOP