PRAKTIJKINFO


PatiŽntenstop
Algemene afspraken
Secretariaat
Bloedname
Verpleegkundige zorgen
Voorschriften & Attesten
Telefonisch advies
Globaal Medisch Dossier
PatiŽntenstopDoor drukte zijn wij verplicht enkel nog nieuwe patiŽnten aan te nemen die nog geen huisarts hebben en recentelijk verhuisd zijn naar ťťn van deze straten:

  - APPELSTRAAT - BAKKERSTRAAT - BETOGINGSTRAAT - BLEEKHOFSTRAAT - BLIJDE-INKOMSTSTRAAT - BLOEMSTRAAT - BORGERHOUTSESTRAAT - BOUWENSTRAAT - DE WINTERSTRAAT - DRINK - ELIAERTSSTRAAT - EUGEEN JOORSSTRAAT - FONTEINSTRAAT - GENERAAL EISENHOUWERLEI   - HOGE WEG - JAAK DE BRAECKELEERSTRAAT - KOOLSTRAAT - KOXPLEIN - KROONSTRAAT - LANGSTRAAT - LEDEGANCKSTRAAT - MAARSCHALK MONTGOMERYPLEIN - MAREESTRAAT - MARINISTRAAT - MELLAERTSSTRAAT - MILISSTRAAT - MONTENSTRAAT   - MOORKENSPLEIN - OEDENKOVENSTRAAT - SCHILDSTRAAT - SCHOENSTRAAT - SERGEYSELSTRAAT - 'S-HERENTSTRAAT - STERLINGERSTRAAT - VAN DAELSTRAAT - VAN DER MEYDENSTRAAT - VANDENPEEREBOOMSTRAAT - VERLINDENSTRAAT - WILRIJKSTRAAT - ZEGEPRAALSTRAAT - ZONSTRAATTOPAlgemene afspraken  - Steeds aanmelden met ID-kaart of ISI-kaart (kinderen) aan het onthaal

  - Maak een afspraak op de juiste naam voor elke patiŽnt die door de arts gezien moet worden

  - Een afspraak afzeggen doet u minstens een uur op voorhand, dan kan een andere patiŽnt uw plaats nog innemen

  - Geef elkaar gepaste ruimte in verband met privacy en veroorzaak geen overlast. Telefoneren kan buiten.

  - In deze praktijk gaan we op een respectvolle manier met elkaar om. Als het secretariaat iets vraagt, is dit om u beter te kunnen helpen. Het medisch beroepsgeheim geldt dan ook voor iedereen die hier werkt.

  - Grof taalgebruik, beledigingen, agressie,.. kan een reden zijn om uitgeschreven te worden uit de groepspraktijk.TOPSecretariaat


Het secretariaat is geopend op werkdagen van 07.30u tot 18.00u. Gesloten tussen 12.30u - 13.00u.

Gelieve steeds uw ID-kaart of ISI-kaart (voor kinderen) bij de hand te hebben.

Hier kan u terecht om:
  - afspraken te maken zowel telefonisch als aan de balie. Via internet (introlution) of de app (My OC) een afspraak maken is nog veel handiger:
  - de nodige formulieren of attesten af te geven of af te halen
  - doorverbonden te worden met uw huisarts of psychologe zo nodig.

Telefoon: 03/ 235 90 00


TOPBloedname


Na afspraak. Elke dag 's morgens.
Enkel met voorschrift van uw huisarts.
De bloedname gebeurt door de verpleegkundige.
Mee te brengen: labo-aanvraag voorzien van kleefzegel mutualiteit of barcode.
Nuchter, dwz zonder ontbijt (een glas water kan).
Uiteraard kan u voor een bloedname ook steeds terecht bij uw huisarts.


TOPVerpleegkundige zorgen


Enkel op afspraak: op maandag en woensdag en vrijdag van 13.00u tot 13.30u.
Door verpleegkundige verbonden aan het Wit-Gele Kruis.
Mee te brengen: verwijzing van uw huisarts + geldig identiteitsbewijs + kleefvignet.


TOPVoorschriften & attesten


Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


TOPTelefonisch advies


Vraag aan het secretiaat of het past om doorverbonden te worden met je huisarts. Wij vragen je met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiŽnt worden niet graag gestoord tijdens een raadpleging.
De meeste artsen hebben een telefoonmoment. U zal hiernaar worden verwezen door het secretariaat voor alle medisch niet dringende gevallen


TOP


TOPGlobaal Medisch Dossier


Wat is een Globaal Medisch Dossier?
Dit is een dossier waarin je huisarts alle belangrijke informatie over je gezondheidstoestand samenbrengt en bijhoudt.
Jij en je huisarts krijgen hierdoor een volledig beeld van je gezondheidstoestand.
Dit lijkt vanzelfsprekend, doch dit is het niet, daar patienten soms niet 1 maar meerdere huisartsen raadplegen.
Huisartsen en overheid vinden het belangrijk dat je 1 huisarts kiest.
Nutteloze en dubbele behandelingen worden zo vermeden. Ziektekosten dalen.
Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners gebeuren vlotter (bv bij hospitalisatie). Jij wordt medisch beter behandeld.
De overheid wil dit stimuleren, door degenen die 1 vaste huisarts kiezen, te belonen met een vermindering van het door de patiŽnt te betalen remgeld met 30%.

Je bent niet verplicht om zo'n GMD aan te leggen, maar je hebt er alle belang bij.

Je raadpleging wordt goedkoper!
Zodra je GMD is aangelegd, krijg je 30% meer terugbetaling van je ziekenfonds voor de raadpleging bij je huisarts. Chronisch zieken en 75-plussers krijgen ook deze verhoogde terugbetaling voor huisbezoeken.

Wat moet je doen om jouw GMD aan te leggen?
Vraag bij de eerstvolgende raadpleging, of bij het eerstvolgende huisbezoek, aan je huisarts om uw GMD in orde te brengen.

Jaarlijks wordt je inschrijving bij je huisarts verlengd.

Hoe zit het nu in een groepspraktijk?
Ook in de groep kies je voor je eigen huisarts. Dit is dan ook degene waaraan je vraagt om je GMD in orde te brengen en die dan jou GMD beheert.
de extra terugbetaling van 30% van het remgeld geldt voor uw consultatie bij alle artsen van onze groepsprakijk. Al deze artsen kunnen trouwens uw dossier bekijken en aanvullen.


TOP

TOP